Menighedsrådet 2020 - 2024

Christian Andersen 

Formand

Medlem af følgende udvalg:
Kirkeudvalget, Valgbestyrelsen, Børn og unge, Informationsudvalget, Musikudvalget og bestyrelsesmedlem af Folkekirkens skoletjeneste.

Mobile: 21132607

Email: christian43@mail.dk

Tina Selchau 

Næstformand og kasserer

Medlem af følgende udvalg:
Aktivitetsudvalget.

 

 Mobile: 61330633

Email: t.selchau@gmail.com

Johan-Ulrich Krause

Kirkeværge

Ingen udvalgsposter.

 

 

 

 

 

Mobile: 51505711

Email: juk@ukrause.dk

 

Ellen Güttler

Kontaktperson

Medlem af følgende udvalg:
Aktivitetsudvalget.

Mobile: 45865560

Email: elg@kabelmail.dk

 

Olaf Poulsen 

 

Medlem af følgende udvalg:
Kirkeudvalget og kasserer i Menighedsplejen.
Mobile: 20671297

Email: olaf@mariola.dk

 

Asbjørn Asbjørnson

 

Medlem af følgende udvalg:
Præstegårdsudvalget, Kirkeudvalget,
Børn og unge, Kirkegårdsbestyrelsen, Aktivitetsudvalget, Valgbestyrelsen
og Menighedsplejens bestyrelse.

Mobile: 51743311

Email:  asbjoernson@mail.dk

 

Erling Højsgaard

 

Medlem af følgende udvalg:
Kirkeudvalget (formand), Valgbestyrelsen (formand) og Kirkegårdsbestyrelsen (formand).

Mobile: 28407614

Email:  eh@bulkship.dk

 

Karin Berning

 

Medlem af følgende udvalg:
Musikudvalget, Kirkeudvalget og Aktivitetsudvalget.

 

Mobile: 60723420

Email:  fruberning@hotmail.com

 

Jari Lucas Marcher Hjorth

 

Medlem af følgende udvalg:
Aktivitetsudvalget, Præstegårdsudvalget og 
Børn og unge 

 

Mobile: 60185004

Email:  marcher.hjorth@hotmail.com

 

Hans-Henrik Nissen

Provst

 

Mobile: 20992708

Email:  hhn@km.dk

 

Dorte Fabrin Beltoft

Sognepræst

 

Mobile: 40147879

Email: dfb@km.dk 

 

Mathias Harding

Sognepræst og ungdomspræst

 

Mobile: 29887815

Email:  matha@km.dk

 

Hans Janus

Stedfortræder

Medlem af følgende udvalg:
Præstegårdsudvalget (Formand), Provstiudvalget og Aktivitetsudvalge.

Mobile: 51511038

Email:  hansmjanus@gmail.com

 

Bent Petersen

Stedfortræder
Mobile: 29247801

Email:  mariannebogbentp@gmail.com

 

Jens Taarnskov

Stedfortræder

Medlem af følgende udvalg:
Aktivitetsudvalget (Formand).

 

Mobile: 31338021

Email: jens@taarnskov.com

 

Menighedsrådets sammensætning

Rådet består af 9 valgte medlemmer og 3 faste medlemmer, som er kirkens præster. Dertil kommer et antal stedfortrædere, som først træder til når et "fast" medlem har forfald. Alle stedfortrædere har dog en plads i et eller flere udvalg.