Navngivning

Et barn skal have navn senest 6 måneder efter fødslen, enten ved dåb eller ved navngivning.

Fornavn
Et barn skal have minimum et fornavn. På Familieretshuset/navne kan du se en liste over godkendte fornavne.

Mellemnavn
Et mellemnavn er et navn, der har efternavnslignende karakter og som står før efternavnet. Et mellemnavn er, med enkelte undtagelser, et navn man kan tage som efternavn. 

Efternavn
Alle børn skal have et efternavn. I Danmark har man kun ét efternavn.

Når du/I skal søge om navngivning, skal du/I gøre det på www.borger.dk

Læs mere om navne/navgivning på familiertshuset.dk -navne