Sorggruppe

Sorggruppe ved Linnéa Lund og Mathias Harding

Sorg tager tid, sorg er noget der forandrer ens liv, og sorg er ikke noget, der kan eller skal ”overstås”. Selvom ingen sorg er ens, er der alligevel fællestræk, som gør, at det opleves forløsende at deltage i en sorggruppe.

Udgangspunktet er det samme for alle deltagere: nemlig at have mistet en nærtstående. Sorggruppen er målrettet voksne, som har mistet til dødsfald. Der vil max. være 8 deltagere i sorggruppen.

Da gruppen er et sammenhængende forløb og et gensidigt fortroligt rum, fordres det, at man prioriterer deltagelse.
Vi mødes 8 fredage kl. 9.30-12 i ’Længen’ ved Karlebo Kirke - første gang d. 2. august og anden gang d. 23. august 2024.


Sorggruppen ledes af sognepræsterne Linnéa Lund (Karlebo Sogn) og Mathias Harding (Rungsted Sogn).

Er du interesseret, så kontakt Linnéa Lund på mail: lilb@km.dk eller tlf. 24655471.