Menighedsplejen

Hjælpeorganisationer som Menighedsplejen støtter:

    • Krisecenter Røntofte i Helsingør for voldsramte kvinder og deres børn
    • Morgencafé for hjemløse, Theklavej, København NV
    • Børns Vilkår hjælper hver dag året rundt børn og unge på bl.a. Børne Telefonen.


Disse 3 hjælpeorganisationer har i december måned 2022, hver, modtaget kr. 10.000 fra Menighedsplejen ved Rungsted Sogns Menighedspleje.