Ingen kontanter i Rungsted kirke

Ingen betaling i Rungsted kirke med kontanter fra 10. august 2024.
Kun betaling via MobilePay eller ved bankoverførsler.

Begrundelse:

Det er efterhånden blevet meget besværligt og uforholdsmæssigt tidskrævende for kirkens personale at komme af med de kontanter, som lægges i kirkensbøsser, eller anvendes som betaling ved kirkens andre arrangementer.

Menighedsrådet har derfor besluttet, at der fra 10. august ikke mere kan lægges kontanter i kirkens bøsser.

Disse vil fortsat være opsat på det sædvanlige sted, men de vil være forseglet.

Fra samme dato kan der heller ikke betales med kontanter for deltagelse i kirkens forskellige arrangementer.

Menighedsrådet beklager meget, at det har været nødvendigt at træffe denne beslutning.
Men kontanter skal afleveres i et pengeinstitut.

Forsøg på at afsætte de indsamlede kontanter på anden måde, risikerer at blive betragtet som hvidvask af penge, hvilket er ulovligt.

Med venlig hilsen

Christian J. Andersen
Formand for Rungsted sogns menighedsråd