Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Rungsted Sogns Menighedspleje

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, så der sikres en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra Menighedsplejens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

 

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Rungsted Sogns Menighedspleje er dataansvarlig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte vores data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Mathias Harding

Tlf.: 29887815     

Mail: matha@km.com            

Hjemmeside: www.rungstedkirke.dk

 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Navn, adresse, telefon nr. og mailadresse

 

Formål med behandling af dine oplysninger

  • At vi kan udsende mails om markedsmøder og aktiviteter
  • At vi kan koordinere og håndtere frivilliges opgaver

 

Samtykke

  • Vi spørger alle deltagere på markedsmøder om de vil stå på vores oversigt

 

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre

 

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi sletter oplysninger om dig, når du ikke længere er frivillig

 

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du iflg. Persondataforordningen en række rettigheder:

  • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik
  • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig (indsigtsret)
  • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berettiget (retten til berettigelse)
  • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (retten til at blive glemt)

 

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre Menighedsplejens privatlivspolitik. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom

Den til enhver tid gældende privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.

 

Vedtaget på Bestyrelsesmøde den 19. september 2018