Information til bedemænd

  Rungsted april 2022

Til alle bedemænd med bisættelser/begravelser i Rungsted Kirke.                

For at der ikke skal opstå forvirring i forhold til rollefordelingen mellem bedemand og kirketjener kommer her lidt information om, hvilke opgaver vores kirketjenere er behjælpelige med.

  • Bedemanden kontakter kirketjeneren direkte på telefon 40 32 60 84 for aftale om kisteankomst.
  • Kirketjeneren kører kistevognen frem og lægger slisken på trappen.
  • Bedemand og kirketjener sætter kistevognen med kiste i Kirken.
  • Kisten kan under normale omstændigheder ikke åbnes i kirken. Om der foreligger særlige omstændigheder, og i så fald hvordan, afgøres af den præst, som står for handlingen.
  • Kirken pyntes efter kirketjenernes anvisning.
  • Når rustvognen efter endt bisættelse/begravelse er kørt med kisten, indsamles og bortkøres alle blomster af en bedemand/medhjælper. Ved ønske om andet tidsforløb, kun efter forudgående aftale med kirketjeneren.

Vi ser frem til et fortsat godt samarbejde med alle.

Mange hilsner, Rungsted Menighedsråd