Generalforsamling

Generalforsamling i Rungsted Sogns Menighedspleje
onsdag d. 13. marts 2024
kl. 11.00 – 12.00 i Rungsted Sognehus

Dagsorden for generalforsamlingen:

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere

Bestyrelsens beretning

Godkendelse af regnskab

Godkendelse af budget

Indkomne forslag*

Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Fremtidigt arbejde

Eventuelt

 

*Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingen.

**

 

Stemmeret har medlemmer af Folkekirken i Rungsted Sogn samt sognebåndsløsere.