Madklub for mænd

Madklub for mænd, en aktivitet hvor 13 mænd mødes og på skift tilbereder mad og senere fortærer herlighederne.

Klubben er selvkørende organisatorisk inden under menighedsplejen - både i forhold til klubbens venteliste såvel som økonomisk.
Prisen for at deltage er yderst rimelig og deles mellem de tilstedeværende den pågældende aften.

Interesserede bedes kontakte: Asbjørn Asbjørnson på telefon 51743311, eller på mail. asbjoernson@mail.dk