Menighedsrådet

Christian Andersen (formand)
Birkedalen 11, 2960 Rungsted Kyst
Telefon 21132607, christian43@mail.dk
Medlem af følgende udvalg:
Kirkeudvalget, Valgbestyrelsen, Børn og unge, 
Informationsudvalget, Musikudvalget og
bestyrelsesmedlem af Folkekirkens skoletjeneste.

Tina Selchau (næstformand og kasserer)
Sofievej 5, 2950 Vedbæk
Mobil 61330633, t.selchau@gmail.com
Medlem af følgende udvalg:
Aktivitetsudvalget.

Johan-Ulrich Krause (kirkeværge)
Drosselvej 3, 2960 Rungsted Kyst
Mobil 51505711, juk@ukrause.dk
Ingen udvalgsposter.

Ellen Güttler (kontaktperson)
Rungsted Strandvej 69A, 2960 Rungsted Kyst
Telefon 45865560, elg@kabelmail.dk
Medlem af følgende udvalg:
Aktivitetsudvalget.

Olaf Poulsen 
Digesmuttevej 9, 2970 Hørsholm
Telefon 20671297, olaf@mariola.dk
Medlem af følgende udvalg:
Kirkeudvalget og kasserer i Menighedsplejen.

Asbjørn Asbjørnson
Teglgårdsvej 337, st.th. 3050 Humlebæk
Telefon 49192839, mobil 51743311, asbjoernson@mail.dk
Medlem af følgende udvalg:
Præstegårdsudvalget, Kirkeudvalget,
Børn og unge, Kirkegårdsbestyrelsen, Aktivitetsudvalget, Valgbestyrelsen
og Menighedsplejens bestyrelse.

Erling Højsgaard
Piet Heins Vej 18, 2960 Rungsted Kyst
Telefon 45868367, mobil 28407614, eh@bulkship.dk
Medlem af følgende udvalg:
Kirkeudvalget (formand), Valgbestyrelsen (formand)
og Kirkegårdsbestyrelsen (formand).

Karin Berning
V. Pennehavevej 3A, 2960 Rungsted Kyst
Mobil 60723420, fruberning@hotmail.com
Medlem af følgende udvalg:
Musikudvalget, Kirkeudvalget og Aktivitetsudvalget.

Jari Lucas Marcher Hjorth
Ingeborgvænge 7, 2960 Rungsted Kyst
Mobil 60185004, marcher.hjorth@hotmail.com
Medlem af følgende udvalg:
Aktivitetsudvalget, Præstegårdsudvalget og 
Børn og unge 

 

 

 

Provst Hans-Henrik Nissen (kbf)
Bolbrovej 10B, 2960 Rungsted Kyst.
Tlf. 20992708. hhn@km.dk

 

 

 

Sognepræst Dorte Fabrin Beltoft
Solbrinken 5, 2960 Rungsted Kyst.
Tlf.40147879. dfb@km.dk  

 

Stedfortrædere

Hans Janus
Hulsøvang 1A, 2960 Rungsted Kyst
Mobil 51511038, hansmjanus@gmail.com
Medlem af følgende udvalg:
Præstegårdsudvalget (Formand), Provstiudvalget og Aktivitetsudvalge.

Bent Petersen
Opnæsgård 11 2th., 2970 Hørsholm
Mobil 29247801, mariannebogbentp@gmail.com
Medlem af følgende udvalg:
Ingen udvalgsposter.

Jens Taarnskov
Gl. Vallerødvej 36, 2960 Rungsted Kyst
Telefon 45867058, mobil 31338021, jens@taarnskov.com
Medlem af følgende udvalg:
Aktivitetsudvalget (Formand).