Generalforsamling

Generalforsamling i Rungsted Sogns Menighedspleje
torsdag d. 30. marts 2023
kl. 11.00 – 12.00 i Rungsted Sognehus

Dagsorden for generalforsamlingen:

Valg af dirigent

Valg af stemmetællere

Bestyrelsens beretning

Godkendelse af regnskab

Godkendelse af budget

Indkomne forslag*

Valg af bestyrelsesmedlemmer**

Fremtidigt arbejde

Eventuelt

 

*Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest torsdag 16. marts.

**På valg er Bent Pedersen, som er villig til genvalg.

 

Stemmeret har medlemmer af Folkekirken i Rungsted Sogn samt sognebåndsløsere.