Menighedsplejen

Hjælpeorganisationer som Menighedsplejen støtter:

    • Krisecenter Røntofte i Helsingør for voldsramte kvinder og deres børn
    • Morgencafé for hjemløse, Theklavej, København NV
    • Børns Vilkår hjælper hver dag året rundt børn og unge på bl.a. Børne Telefonen.


Disse 3 hjælpeorganisationer har i december måned 2022, hver, modtaget kr. 10.000 fra Menighedsplejen ved Rungsted Sogns Menighedspleje.

 

 

 

 

 

 

Bestyrelse

Rungsted Sogns Menighedsplejes bestyrelse 2023-24

Formand:
Hans-Henrik Nissen
Bolbrovej 10B 2960 Rungsted Kyst
Mobil: 20 99 27 08 E-mail: hhn@km.dk

Næstformand:
Winnie Møller 
Bolbrovej 119, 2960 Rungsted Kyst 
Tlf. 45 86 13 05, Mobil: 28 73 99 89 E-mail: winnieogniels@gmail.com

Kasserer :
Olaf Poulsen
Digesmuttevej 9, 2970 Hørsholm 
Mobil: 20 67 12 97 E-mail: olaf@mariola.dk 
       

Sekretær:
Bent Pedersen 
Opnæsgård 11, 2. th., 2970 Hørsholm 
Mobil: 29 24 78 01 Email: mariannebogbentp@gmail.com
 

Inge Balder
Stampevænget 4, 2970 Hørsholm 
Mobil: 51 55 34 74 E-Mail: ibalder@hotmail.dk


Udpeget af menighedsrådet:
Asbjørn Asbjørnson
Teglgårdsvej 337 st. th., 3050 Humlebæk 
Mobil: 51 74 33 11 E-mail: asbjoernson@mail.dk


Udpeget af menighedsrådet:
Karin Berning 
Vester Pennehavevej 3A, 2960 Rungsted Kyst 
Mobile: 60 72 34 20 E-mail: fruberning@hotmail.com


Sognepræst
Dorte Fabrin Beltoft
Solbrinken 5, 2960 Rungsted Kyst
Mobil: 40 14 78 79 E-mail: dfb@km.dk


Sognepræst
Mathias Harding
Mobil: 29 88 78 15 E-mail: matha@km.dk


 

Soveposer til hjemløse

Menighedsplejen hjælper hjemløse med at holde varmen.

Gennem en god indsats for at få aflagte soveposer, er der samlet flere end 100 soveposer, som er videresendt til Morgencafeen for Hjemløse i København.

Har du brugte soveposer, kan de afleveres hos Kirketjeneren.