11 AUG

Før søndagen/DFB

Dato: 
Tirsdag d. 11. august 2020, Kl. 13:30 til kl. 15:00

Bolbrovej 10, 2960 Rungsted Kyst

16 AUG

Gudstjeneste/DFB

Dato: 
Søndag d. 16. august 2020, Kl. 09:00 til kl. 09:45

Bolbrovej 10, 2960 Rungsted Kyst

Dorte Fabrin Beltoft

16 AUG

Gudstjeneste/DFB

Dato: 
Søndag d. 16. august 2020, Kl. 10:30 til kl. 11:15

Bolbrovej 10, 2960 Rungsted Kyst

Dorte Fabrin Beltoft

23 AUG

Gudstjeneste / HHN

Dato: 
Søndag d. 23. august 2020, Kl. 09:00 til kl. 09:45

Bolbrovej 10, 2960 Rungsted Kyst

Hans-Henrik Nissen

23 AUG

Gudstjeneste / HHN

Dato: 
Søndag d. 23. august 2020, Kl. 10:30 til kl. 11:15

Bolbrovej 10, 2960 Rungsted Kyst

Hans-Henrik Nissen

29 AUG

Konfirmation v/BBB RpR

Dato: 
Lørdag d. 29. august 2020, Kl. 09:30 til kl. 11:00

Bodil Bang-Berthelsen

29 AUG

Konfirmation v/BBB RpR

Dato: 
Lørdag d. 29. august 2020, Kl. 12:00 til kl. 14:00

Bodil Bang-Berthelsen

30 AUG

Højmesse v/BBB

Dato: 
Søndag d. 30. august 2020, Kl. 10:00 til kl. 11:30

Bodil Bang-Berthelsen