Fredagsstudiekreds

Fredagsstudiekreds
De fire evangelier i deres forskellighed
i Sognehuset, Bolbrovej 10B

De seneste 30-40 års forskning i evangelierne har interesseret sig for evangelieforfatternes bevidste
tilrettelæggelse af det stof, som de skulle formidle til brug i deres respektive menigheder. Vi skal se på de fire evangelier som fire helstøbte tekster i egen ret og med hver sin forfatter, som velovervejet adresserer de behov og udfordringer, som deres menighed bakser med.

Hvorfra havde Markus sit stof?
Hvordan og hvorfor mon Mattæus genskrev og føjede mere til Markus’ fortælling?
Hvad gjorde Johannes med hele historien ude på sidesporet?
Og hvordan fik Lukas endelig det hele til at hænge sammen?

Det er spørgsmålene, som skal danne den røde tråd igennem de fire møder i fredagsstudiekredsen i efteråret .

Fredag den 15. september: Markusevangeliet.
Fredag den 13. oktober: Mattæusevangeliet.
Fredag den 10. november: Johannesevangeliet.
Fredag den 1. december: Lukasevangeliet … og frokost.

Midtvejs nyder vi en kop kaffe og lidt brød og den sidste gang 1. december, spiser vi frokost sammen og ønsker god advent og jul.

Det er gratis at deltage. Kaffe og brød  ’koster’ kr. 50,- (som vil blive brugt på en afslutningsfrokost, fredag den 1. december).

Vel mødt
Dorte Fabrin Beltoft