Aktiviteter med tilmelding

Fredagsstudiekreds
De fire evangelier i deres forskellighed fredag 15. september kl. 10.00 - 12.00
i Sognehuset, Bolbrovej 10BDe seneste 30-40 års forskning i evangelierne har interesseret sig for evangelieforfatternes bevidste
tilrettelæggelse af det stof, som de skulle formidle til brug i deres respektive menigheder. Vi skal se på de fire evangelier som fire helstøbte tekster i egen ret og med hver sin forfatter, som velovervejet adresserer de behov og udfordringer, som deres menighed bakser med.

Hvorfra havde Markus sit stof?
Hvordan og hvorfor mon Mattæus genskrev og føjede mere til Markus’ fortælling?
Hvad gjorde Johannes med hele historien ude på sidesporet?
Og hvordan fik Lukas endelig det hele til at hænge sammen?

Det er spørgsmålene, som skal danne den røde tråd igennem de fire møder i fredagsstudiekredsen i efteråret.

Fredag den 15. september: Markusevangeliet.
Fredag den 13. oktober: Mattæusevangeliet.
Fredag den 10. november: Johannesevangeliet.
Fredag den 1. december: Lukasevangeliet … og  frokost.

Midtvejs nyder vi en kop kaffe og lidt brød og den sidste gang 1. december, spiser vi frokost sammen og ønsker god advent og jul.

Det er gratis at deltage. Kaffe og brød  ’koster’ kr. 50,- (som vil blive brugt på en afslutningsmiddag, fredag den
1. december).

Vel mødt
Dorte Fabrin Beltoft

Tilmelding - klik HER


 

Før søndagen ……
tirsdag 19. september kl. 11.00 - 12.30 i  Arken

Kig indenfor i ’prædikeriet’ og få et indblik i arbejdet med gudstjenestens råmateriale: tekster, teologi og tradition.
Hvad ville bibelforfatterne sige, og hvad kan deres tekster betyde for os i dag?
Hvilke salmer skal vi synge og hvorfor?
Hvordan kan vi gå i dialog, finde mening og hente livsbekræftelse i de oplæg, som traditionen giver os?
Dorte Fabrin Beltoft præsenterer søndagens tekster, fortæller om de teologiske temaer og fremlægger og
motiverer salmevalget.
Det er et åbent og stående tilbud, og man binder sig ikke til at komme hver eneste gang.

Sognepræst
Dorte Fabrin Beltoft

Tilmelding - klik HER